تبليغات

خانه        بایگانی

اولی: ببخشید با حرف هایم سر شما را درد آوردم [جمعه، 10 تیرماه 1390] اولی: ببخشید با حرف هایم سر شما را درد آوردم

اولی: ببخشید با حرف هایم سر شما را درد آوردم.
دومی: نه اختیار دارید، من حواسم جای دیگری بود!

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 3623 نفر


به غضنفر ميگن : يه ميوه خوشمزه ، آبدار و شيرين نام ببر ؟ [جمعه، 10 تیرماه 1390] به غضنفر ميگن : يه ميوه خوشمزه ، آبدار و شيرين نام ببر ؟

به غضنفر ميگن : يه ميوه خوشمزه ، آبدار و شيرين نام ببر ؟

ميگه : خيار!

بهش ميگن : خيار كجاش آبدار و شيرينه ؟

غضنفر ميگه : با چايی شيرين بخور ، نظرت عوض ميشه !

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 7339 نفر


غضنفر به قل مراد میگه : هيشکی ولخرج تر از زن من نيست ! [جمعه، 10 تیرماه 1390] غضنفر به قل مراد میگه : هيشکی ولخرج تر از زن من نيست !

غضنفر به قل مراد میگه : هيشکی ولخرج تر از زن من نيست !

هميشه از من پول می خواد !

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 7687 نفر


هر کاری می کردن غضنفر رو از زیر آوار زلزله بیرون بیارن نمی گذاشته [جمعه، 10 تیرماه 1390] هر کاری می کردن غضنفر رو از زیر آوار زلزله بیرون بیارن نمی گذاشته

هر کاری می کردن غضنفر رو از زیر آوار زلزله بیرون بیارن نمی گذاشته

فقط هی داد میزده من کاری نکردم بابا ، فقط سیفونو کشیدم !

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 4520 نفر


محکوم به اعدام : آخرین آرزوم اینه که پسرم را ببینم… [جمعه، 10 تیرماه 1390] محکوم به اعدام : آخرین آرزوم اینه که پسرم را ببینم…

محکوم به اعدام : آخرین آرزوم اینه که پسرم را ببینم…

دادستان : اشکال نداره ، پسرت کجاست ؟

محکوم : من هنوز ازدواج نکرده ام !

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 3680 نفر


يه پيرزن خودشو تو آينه نگاه می کنه [جمعه، 10 تیرماه 1390] يه پيرزن خودشو تو آينه نگاه می کنه

يه پيرزن خودشو تو آينه نگاه می کنه

ميگه آينه هم آينه های قديم !

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 4255 نفر


از حیف نون می پرسن اسم کوچک جومونگ چیه ؟ [جمعه، 10 تیرماه 1390] از حیف نون می پرسن اسم کوچک جومونگ چیه ؟

از حیف نون می پرسن اسم کوچک جومونگ چیه ؟

میگه افسانه !

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 3054 نفر


پدر غضنفر رو می برن اتاق عمل [جمعه، 10 تیرماه 1390] پدر غضنفر رو می برن اتاق عمل

پدر غضنفر رو می برن اتاق عمل

غضنفر پشت در اتاق عمل ایستاده بود

خانم پرستار صدا می زنه : همراه مريض … همراه مریض !

غضنفر ميگه : …. 093535 !!!

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 3865 نفر


غضنفر کنکور داشته میره سر جلسه [جمعه، 10 تیرماه 1390] غضنفر کنکور داشته میره سر جلسه

غضنفر کنکور داشته میره سر جلسه

سوالها رو که پخش می كنند

اول يک پنج دقيقه‌ای مبهوت به سؤالا خيره ميشه !

بعد يک بیست پنج تومنی از جيبش درمياره

شروع می كنه تند تند شير يا خط كردن و پاسخ برگه رو پر كردن…

بعد 40-50 دقيقه مراقب می بينه غضنفر خيس عرق شده !

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 7392 نفر


به غضنفر ميگن اگه آب نبود چی می شد ؟ [جمعه، 10 تیرماه 1390] به غضنفر ميگن اگه آب نبود چی می شد ؟

به غضنفر ميگن اگه آب نبود چی می شد ؟

ميگه شنا ياد نمی گرفتيم در نتيجه همه خفه می شديم !

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 2611 نفر


غضنفر میره دزدی تفنگو میذاره پشت گردن طرف [جمعه، 10 تیرماه 1390] غضنفر میره دزدی تفنگو میذاره پشت گردن طرف

غضنفر میره دزدی تفنگو میذاره پشت گردن طرف

میگه تکون بخوری با لگد می زنم تو سرت !!!

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 2657 نفر


از غضنفر پرسیدن : دیشب زلزله اومد بیدار بودی ؟ [جمعه، 10 تیرماه 1390] از غضنفر پرسیدن : دیشب زلزله اومد بیدار بودی ؟

از غضنفر پرسیدن : دیشب زلزله اومد بیدار بودی ؟

گفت : نه ، صبح فهمیدم

توی روزنامه خوندی یا رادیو گفت ؟

غضنفر : نه ، یه هزاری تو جیبم بود

صبح دیدم پول خورده !!!

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 4009 نفر


غضنفر خوابیده بوده ، میان بیدارش کنن [جمعه، 10 تیرماه 1390] غضنفر خوابیده بوده ، میان بیدارش کنن

غضنفر خوابیده بوده ، میان بیدارش کنن

می بینن پین کد (Pin Code) می خواد !!

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 2056 نفر


اگه کسی دستهات رو گرفت و قلبت لرزید، عجله نکن... [دوشنبه، 30 خردادماه 1390] اگه کسی دستهات رو گرفت و قلبت لرزید، عجله نکن...

اگه کسی دستهات رو گرفت و قلبت لرزید، عجله نکن...
شاید بابا برقی باشه!

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 2590 نفر


دکتر نظام وظیفه در برگه پسری نوشت: معاف به دلیل ضعف جسمانی. [دوشنبه، 30 خردادماه 1390] دکتر نظام وظیفه در برگه پسری نوشت: معاف به دلیل ضعف جسمانی.

دکتر نظام وظیفه در برگه پسری نوشت: معاف به دلیل ضعف جسمانی.
پسره گفت: آخ جون، فوری میرم زن میگیرم.
دکتره نوشت: و همچنین ضعف عقلانی.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 4155 نفر


یارو از صدای جیرجیرک خوابش نمی برده، [دوشنبه، 30 خردادماه 1390] یارو از صدای جیرجیرک خوابش نمی برده،

یارو از صدای جیرجیرک خوابش نمی برده،
جیرجیرکه رو روغنکاری می کنه!

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 2230 نفر


غضنفر دو دست خرشو قطع میکنه یکی ازش می پرسه [پنجشنبه، 26 خردادماه 1390] غضنفر دو دست خرشو قطع میکنه یکی ازش می پرسه

غضنفر دو دست خرشو قطع میکنه یکی ازش می پرسه چرا این کارو کردی میگه میخوام کانگروش کنم

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 3645 نفر


وقتي زنت خونه نيست چه كار مي‌كني؟! [پنجشنبه، 26 خردادماه 1390] وقتي زنت خونه نيست چه كار مي‌كني؟!

وقتي زنت خونه نيست چه كار مي‌كني؟ استراحت. وقتي هست چي؟ استقامت!

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 3411 نفر


به خانومه میگن چرا اینقد دماغت گندس خانومه میگه [پنجشنبه، 26 خردادماه 1390] به خانومه میگن چرا اینقد دماغت گندس خانومه میگه

به خانومه میگن چرا اینقد دماغت گندس خانومه میگه والا خواستم آیدان سفارش بدم اشتنباهی زنگ زدم لارجر باکس

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 2530 نفر


تا وقتی مجردی هرکی بهت میرسه میگه تو که همه چی داری چرا ازدواج نمیکنی؟ [پنجشنبه، 26 خردادماه 1390] تا وقتی مجردی هرکی بهت میرسه میگه تو که همه چی داری چرا ازدواج نمیکنی؟

تا وقتی مجردی هرکی بهت میرسه میگه تو که همه چی داری چرا ازدواج نمیکنی؟ وقتی ازدواج کردی هرکی بهت میرسه میپرسه تو که همه چی داشتی واسه چی ازدواج کردی؟

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 2144 نفر


زن: من بر خلاف تو هميشه موقع شنا سرم از آب بيرونه [پنجشنبه، 26 خردادماه 1390] زن: من بر خلاف تو هميشه موقع شنا سرم از آب بيرونه

زن: من بر خلاف تو هميشه موقع شنا سرم از آب بيرونه. شوهر: آخه عزيزم، چيز سبك هميشه روي آب مي‌مونه!

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: 2144 نفر


30 جوک آخر:

» به غضنفر ميگن : يه ميوه خوشمزه ، آبدار و شيرين نام ببر ؟
» غضنفر به قل مراد میگه : هيشکی ولخرج تر از زن من نيست !
» هر کاری می کردن غضنفر رو از زیر آوار زلزله بیرون بیارن نمی گذاشته
» محکوم به اعدام : آخرین آرزوم اینه که پسرم را ببینم…
» يه پيرزن خودشو تو آينه نگاه می کنه
» از حیف نون می پرسن اسم کوچک جومونگ چیه ؟
» پدر غضنفر رو می برن اتاق عمل
» غضنفر کنکور داشته میره سر جلسه
» به غضنفر ميگن اگه آب نبود چی می شد ؟
» غضنفر میره دزدی تفنگو میذاره پشت گردن طرف
» از غضنفر پرسیدن : دیشب زلزله اومد بیدار بودی ؟
» غضنفر خوابیده بوده ، میان بیدارش کنن
» اگه کسی دستهات رو گرفت و قلبت لرزید، عجله نکن...
» دکتر نظام وظیفه در برگه پسری نوشت: معاف به دلیل ضعف جسمانی.
» یارو از صدای جیرجیرک خوابش نمی برده،
» غضنفر دو دست خرشو قطع میکنه یکی ازش می پرسه
» وقتي زنت خونه نيست چه كار مي‌كني؟!
» به خانومه میگن چرا اینقد دماغت گندس خانومه میگه
» تا وقتی مجردی هرکی بهت میرسه میگه تو که همه چی داری چرا ازدواج نمیکنی؟
» زن: من بر خلاف تو هميشه موقع شنا سرم از آب بيرونه
» غضنفر خواب ميبينه داره بازي ميکنه باباش رو ميکشه ميره مرحله
» یارو داشته تو اتوبان کرج با سرعت میرفته , یه دفعه رادیو پیام میگه : "رانندگان عزیز که در لاین تهران به کرج
» غضنفر با پسرش بانک می زنن و فرار میکنن میرن داخل یه استادیوم شروع میکنن
» شوخی با داستانهای دوران دبستان
» به جاسم ميگن نظرت در مورد ازدواج چيه ؟
» مش غلام تو عروسي ميبينه همه موبايل دارند, يك كاغذ لوله ميكنه
» یارو میره ته استخر تا میاد بالا می گه : کاشی کاره عجب نفسی داشته !!!
» حیف نون میره دزدی چیز به درد بخور پیدا نمی کنه ، از لجش مشق بچه صاحب خانه را خط خطی می کنه !
» یارو دم یه گربه رو گرفته بوده و می کشیده
» یه روز معلم به شاگرداش می گه بچه ها بیاید بریم برای اومدن بارون دعا کنیم
بیشتر ...

بایگانی:

ماهانه
July 2011

June 2011

May 2011

April 2011

December 2010

November 2010

October 2010

September 2010

August 2010

May 2010

April 2010

February 2010

January 2010

December 2009

November 2009

October 2009

September 2009

August 2009

July 2009

June 2009

May 2009

April 2009

موضوعی
خنده دار
سرکاری
عاشقانه
عمومی
غضنفر
        

دوستان:


سوالات عمومي و تخصصی آزمون استخدامي آموزش و پرورش
مرکزدانلود برنامه وکرک
بهترین سایت تفریحی برای جوانان ایرانی
جدیدترین عکس های خنده دار
جدیدترین اس ام اس ها
کلیک جادویی
لینکدونی
جدیدترین جوک ها
اخباربازیگران هالیوود وایران
منبع مقالات رايگان
عکسها واخبار داغ افسانه جومونگ
جن مرگ حوادث وحشتناک
دانلود کلیپ و دانلود اهنگ
جوک و اس ام اس
سايت طرفداران ماهسون
تالار گفتگوی ایرانیان
دانلود کتاب و مقاله
جدیدترین مدلهای لباس
عکس و مطالب جالب و دیدنی
ليست وبلاگهای به روز شده
نرم افزار کامپیوتر و موبایل
درج اگهی رایگان
تبلیغات رایگان ,اگهی رایگان, نیازمندیها


شرایط تبادل لینک

   

براي ديدن جوک هاي قديمي تر از ارشيو قديمي ديدن کنيد


Copyright 2006 Tafrihi , All Rights Reserved