تبليغات

خانه        بایگانی

اولی: ببخشید با حرف هایم سر شما را درد آوردم [جمعه، 10 تیرماه 1390] اولی: ببخشید با حرف هایم سر شما را درد آوردم

اولی: ببخشید با حرف هایم سر شما را درد آوردم.
دومی: نه اختیار دارید، من حواسم جای دیگری بود!

ادامه مطلب

نوشته شده توسط mahiar
بازدید: